Realizacje

co robimy

Budownictwo ogólne
 • Projekt i budowa Centrum Obsługi Klienta dla GZE S.A. w Jastrzębiu Zdroj
 • Budowa filii Kredyt Bank S.A. w Katowicach, Tychach i Bytomiu
 • Remont kapitalny budynku Rejonu Wysokich Napięć GZE w Gliwicach
 • Remont kapitalny budynku RDR – Mikołów i Gliwice
 • Budowa restauracji samochodowej Mc Donald`s Drive – Jastrzębie Zdrój
 • Budowa budynku rozdzielni 20 KV w Goczałkowicach
 • Remont kapitalny budynku RE, roboty drogowe, ogrodzenie, mała architektura i zazielenienie – Rejon Energetyczny w Pszczynie
 • Hala produkcyjna w Mysłowicach – Imielinie
 • Budowa 3 budynków wielorodzinnych i zespołu zwartej zabudowy szeregowej wraz z infrastrukturą – Mikołów
 • Remont ogólnobudowlany w Domu Studenta „Karolinka” Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 • Odbudowa Teatru Miejskiego w Gliwicach – stopy, schody żelbetonowe, konstrukcje żelbetonowe, konstrukcje żelbetonowe wzmacniające, kanalizacja deszczowa zewnętrzna, izolacja pionowa i pozioma Schomburg
 • Budowa budynku stacji 110/6kv – „Elcho” w Chorzowie
 • Budowa osiedla wielorodzinnego apartamentowego wraz z dwoma budynkami jednorodzinnymi w zabudowie bliżniaczej w Wyrach przy ul. Wróbla
 • Budowa zespołu budynków w zabudowie szeregowej w Bielsku Białej przy ul. Maków
Roboty drogowe
 • Budowa restauracji samochodowej Mc Donald`s Drive w Pszczynie, Żorach i Jastrzębiu Zdroju
 • Budowa fontann oraz przebudowa placów: Plac Miarki, Plac przy Pałacu Ślubów, Plac Andrzeja w Katowicach,
 • Ogród Daliowy w parku Kościuszki w Katowicach
 • Budowa drogi dojazdowej i wewnątrzzakładowych, chodników, zazielenienie terenu, kanalizacja dla KRAFT JACOBS SUCHARD Polska
 • Remont kapitalny budynku RE, roboty drogowe, ogrodzenie, mała architektura i zazielenienie – Rejon Energetyczny w Pszczynie
 • Drogi, parkingi, chodniki z kostki betonowej lub asfaltowe – Browary Tyskie Górny Śląsk S.A. w Tychach, ZDZ Tychy, plac przed Ratuszem w Bieruniu, MOSiR Tychy w Paprocanach
 • Hotel „Energetyk” w Dzierżnie: drogi wraz z oświetleniem
 • Nawierzchnie z kostki betonowej – Zabytkowy Park w Giszowcu
 • Droga ul. Głogowa w Mikołowie – budowa wraz z oświetleniem, odwodnieniem i kanalizacją sanitarną
 Roboty specjalistyczne
 • Budowa kanalizacji teletechnicznej-magistralnej i rozdzielczej w Tychach na osiedlach: H5, P, P1, U1, Z, K, R
 • Remont kapitalny budynku Rejonu Wysokich Napięć GZE w Gliwicach
 • Budowa fontann oraz przebudowa placów: Plac Miarki, Plac przy Pałacu Ślubów, Plac Andrzeja w Katowicach, Ogród Daliowy w parku Kościuszki w Katowicach
 • Budowa budynku rozdzielni 20 KV w Goczałkowicach
 • Zagospodarowanie zabytkowego parku wraz z odtworzeniem muszli koncertowej w Katowicach Giszowcu
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (odwodnienie stanowisk transformatorów z zabezpieczeniem środowiska) na stacjach energetycznych w Pszczynie, Lędzinach, Łaziskach, Mikołowie, Tarnowskich Górach, Gliwicach, Jastrzębiu zdroju.
 • Kanalizacja sanitarna, przeciski pod A4, przepompownie ścieków w Gliwicach Portowa.
 • Zabezpieczenie przed wilgocią: izolacja pionowa i pozioma Schomburg ? Odbudowa Teatru Miejskiego w Gliwicach.
 • Ogrodzenie z płyt prefabrykowanych na stacjach energetycznych w Rybniku, Lędzinach, Moszczenicy, Siemianowicach, Szopienicach, Chorzowie, Jastrzębiu Zdroju.
Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu
 • Zazielenienie terenu osiedla K i W w Tychach, stacji 110kV – Sośnica, stacji EC i 110/220 kV w Tychach
 • Zagospodarownie placu zabawowo-rekreacyjnego w Bieruniu Nowym
 • Boiska asfaltowe i nawierzchnie sztuczne Conipur : Szkoła nr 35, Zespół Szkół ul. Wejchertów, L.O. im. Norwida w Tychach oraz na terenie MOSiR w Paprocanach
 • Korty tenisowe: Łaziska Średnie, Bieruń Stary, L.O. im. Norwida w Tychach oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Mikołowie
 • Budowa restauracji samochodowej Mc Donald`s Drive w Pszczynie, Żorach i Jastrzębiu Zdroju
 • Drogi, parkingi, chodniki z kostki betonowej lub asfaltowe – Browary Tyskie Górny Śląsk S.A. w Tychach, ZDZ Tychy, plac przed Ratuszem w Bieruniu, MOSiR Tychy w Paprocanach
 • Budowa drogi dojazdowej i wewnątrzzakładowych, chodników, zazielenienie terenu, kanalizacja dla KRAFT JACOBS SUCHARD Polska
 • Remont kapitalny budynku RE, roboty drogowe, ogrodzenie, mała architektura i zazielenienie – Rejon Energetyczny w Pszczynie
 • Budowa budynku wielorodzinnego i zespołu zwartej zabudowy szeregowej wraz z infrastrukturą – Mikołów
 • Zagospodarowanie zabytkowego parku wraz z odtworzeniem muszli koncertowej w Katowicach Giszowcu
 Foto archiwum zrealizowanych inwestycji PRI BUDEX

Comments are closed.